TITLE

Technologie

материали с УВ защита

Материал с това свойство може да поглъща опасното слънчево лъчение. Тази технология включва специален метод на тъкане на материята и химическа обработка. Тази комбинация осигурява достатъчна защита на кожата от опасните лъчения. Материалите с УВ защита са предназначени за ежедневна употреба и са подходящи за спортове, практикувани на директна слънчева светлина.