TITLE

News

Paradisul Alergătorilor/ Runner's Heaven

 

Provocarea Olimpului

 
Alergarea este ritmul și pasiunea noastră – nu vrem să se încheie niciodată cursa. Fiecare alergare reprezintă o provocare, indiferent de lungimea sau dificultatea ei.
NORTHFINDER® a găsit o provocare mitică pe Muntele Olimp din Grecia. Am numit o echipă de doi atleți cu experiență din România pentru a lua parte la al 13-lea Maraton al Olimpului.
Maratonul Olimpului este evenimentul internațional de alergare alpină din Grecia, desfășurat pe Olimp, muntele celebru in întreaga lume, "Muntele Zeilor". Traseul în sine reînvie traseul sacru pe care grecii antici îl urmau pe Olimp.
Aproape 800 de atleți ajung pana la 2800 m, pornind de la aproape zero altitudine. Cursa, care acoperă aproximativ 44 km, ascendentă de la început și până la cel mai înalt punct al traseului, este continuă și acoperă peste 2800 m de câștig de elevație totală în aproximativ 21 km. Alergarea pe "Muntele Zeilor", oferă atleților oportunitatea unică de a lua parte la una dintre principalele curse de acest gen din întreaga lume.
 
Link tohttp://www.olympus-marathon.com/images/Olympus_detailed_map_GR.jpg
 

 

Paradisul  Alergătorilor

 
Noi credem că dacă un alergător vrea cu adevărat să ajungă la paradis, el trebuie să transpire până la sânge.  Acest lucru a fost exact calitatea pe care am căutat-o atunci când am selectat membrii echipei noastre.
Echipa NORTHFINDER® reunește atleți entuziaști şi iubitori de natură. După două luni de antrenament intens, Vasile CIPCIGAN (38 de ani) și Mihaela BOTEZAN (39 de ani) vor sta împreună la linia de start a Maratonului Olimpului, în 26 iunie 2016.
Vasile Cipcigan, originar din Cluj-Napoca, este un alpinist, schior și alergător. Vasile este membru de multă vreme al Asociației Naționale Salvamontane din România. A fost membru al expediției la Elbrus (2010), iar în 2013 a participat la expediția românească Manaslu din Nepal. El a stat  pe vârful lui Denali, Aconcagua, și al lui Kilimanjaro din Africa. Cu profilul unui alergător încăpățânat, el va încerca să finalizeze acești 44 de kilometri în aproximativ 6 ore.
 
Privește videoclipul nostru pe youtube:  https://youtu.be/MZIPRomZGdg
 
NORTHFINDER® este pentru amatorii stilului de viață activ, care caută experiențe noi peste tot de la munți și pârtii de schi , până la păduri și regiunile sălbatice.
Hainele noastre confortabile pentru aer liber au funcționalitate pe orice vreme, arată foarte bine, și sunt ideale atât pentru mediile active, cât și cele urbane.
Colecția de schi NORTHFINDER® aduce o eleganță funcțională pe pârtiile de schi, pentru o experiență de schiat stilată și confortabilă.
Noi aducem în produsele noastre calitățile pe care le avem în comun cu clienții noștri: expertiză, ingeniozitate, încredere și curaj.
 
NORTHFINDER® - cele mai bune materiale pentru stratul de mijloc, și un design modern.
 
 
english

Challenging Olympus

Running is our pace and passion – we just want the race to never end.  Every running track represents a challenge, regardless of length or difficulty.
NORTHFINDER® has found a mythical challenge on Greece’s Mount Olympus. We‘ve nominated a team of two experienced athletes from Romania to take part in the 13th annual Olympus Marathon.
Olympus Marathon is the international mountain running event in Greece, carried out on Olympus , the world famous, Greek mythical “Mountain of Gods”. The route itself revives the sacred trail ancient Greeks followed to Olympus.
Nearly 800 athletes reach up to 2800 m starting from almost zero altitude. The race, covering approximately 44 km. Ascending, from the start to the highest point of the route, is continuous and covers over 2800 m of total elevation gain in about 21 km. Racing in the “Mountain of Gods”, offers athletes the unique opportunity to take part in one of the main races of its kind throughout the world.
 
Link tohttp://www.olympus-marathon.com/images/Olympus_detailed_map_GR.jpg

Runner’s heaven

We believe that if a runner truly wants to reach the sky, they must sweat blood. This was exactly the quality we looked for when selecting the members of our team.
The NORTHFINDER team brings together enthusiastic outdoor athletes. After 2 months of intense training, Vasile CIPCIGAN (age 38) and Mihaela BOTEZAN (age 39) will stand together at the starting line of the Olympus Marathon on June 26, 2016.
Vasile Cipcigan, a native of Cluj-Napoca, is a climber, skier, and runner. Vasile is a long-time member of the National Mountain Rescue Association in Romania. He was a member of the expedition to Elbrus (2010) and in 2013 took part in the Romanian expedition Manaslu in Nepal. He’s stood on top of Denali, Aconcagua, and Africa’s Kilimanjaro. With the profile a stubborn runner, he’ll try to complete these 44 km in around 6 hours.
 
NORTHFINDER® is for active lifestyle enthusiasts that seek new experiences everywhere from mountains and ski slopes to forests and wilderness.
Our comfy outdoor clothing has all-weather functionality, looks great, and is ideal for both the active and urban environments.
NORTHFINDER® ski collection brings functional elegance to the slopes for stylish and comfortable skiing.
To our products we bring the qualities we share with our customers: know-how, resourcefulness, confidence and courage
NORTHFINDER® – top materials in the middle layer, and modern design.